การติดเชื้อแบคทีเรียที่ติดเชื้อมากขึ้น

นักวิจัยพบว่าในช่วงที่ทำการศึกษาทีมดูแลสุขภาพได้ริเริ่มชุดการติดเชื้อแบคทีเรียที่ติดเชื้อมากขึ้น โดยรวมแล้วโปรโตคอลในการติดเชื้อได้เริ่มขึ้นใน 81.3 เปอร์เซ็นต์ของผู้ป่วยส่วนใหญ่มักอยู่ในห้องฉุกเฉิน อัตราการตายที่ปรับความเสี่ยงของผู้ป่วยเหล่านี้เท่ากับร้อยละ 24.4 เทียบกับร้อยละ 28.8 ในกลุ่มที่ไม่ได้รับการรักษา กระทรวงสาธารณสุขของ NYS ให้โรงพยาบาลมีความยืดหยุ่นในการพัฒนาโปรโตคอล

ในการติดเชื้อของพวกเขา แต่จำเป็นต้องใช้ กลุ่มผู้ป่วยที่ติดเชื้อทุกรายในครรภ์สามรายรวมถึงการเพาะเลี้ยงในเลือดก่อนที่จะใช้ยาปฏิชีวนะและเริ่มใช้ยาปฏิชีวนะและวัดระดับน้ำนมในเลือดภายในสามชั่วโมงหลังจากเดินทางมาถึงโรงพยาบาล