การปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะ

ในการสู้รบเพื่อสมรสการสมรสฝ่ายผู้พิทักษ์สิทธิมนุษยชน LGBTQI ได้ตัดสินใจที่จะใช้วิธีการแบบสามขาเพื่อให้ได้รับร่างพินัยกรรมเพื่อชีวิตฉบับปรับปรุงแก้ไขประมวลกฎหมายแพ่งและศาลรัฐธรรมนูญเพื่อให้การแต่งงานเป็นไปอย่างเท่าเทียมกัน นายคีระโชคเกษมวงศ์จิตรองอธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพกล่าวในวันนี้ว่าทางมูลนิธิไลฟ์พาร์ทเนอร์ได้รับการปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะ

จากคณะรัฐมนตรีและได้ยื่นต่อกระทรวงยุติธรรมเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมา แม้ว่ารายละเอียดของการเปลี่ยนแปลงจะไม่ถูกเปิดเผยก็ตามนายเกิร์ลโชเคกล่าวว่ากระทรวงยุติธรรมจะพิจารณาร่างและส่งคืนให้กับคณะรัฐมนตรีเมื่อเดือนก่อนที่จะไปสู่สภานิติบัญญัติแห่งชาติ อย่างไรก็ตามนายกิตตินันท์ดะธรรมะนายกสมาคมท้องฟ้าสายรุ้งแห่งประเทศไทยกล่าวว่าแม้ว่าร่างกฎหมายหุ้นส่วนชีวิตจะกลายเป็นกฎหมาย แต่ก็ไม่อาจถือได้ว่าเป็นความสำเร็จเพราะคู่รักของ LGBTQI จะไม่มีสิทธิเช่นเดียวกับคู่สมรสที่เป็นคู่สมรส