รองผบ.ทร.เยือนทัพเรือ61 ตรวจการฝึกบรรเทาภัยพิบัติ

พล.ร.อ.ลือชัย รุดดิษฐ์ รองผู้บัญชาการทหารเรือ ตรวจการฝึกช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมและบรรเทาภัยพิบัติ ของหมู่เรือฝึกช่วยเหลือและบรรเทาสาธารณภัย กองทัพเรือ 61 เมื่อวันที่ 25 เม.ย. พล.ร.อ.ลือชัย รุดดิษฐ์ รอง ผบ.ทร. พร้อมคณะนายทหารระดับสูง นายสนิท ศรีวิหค รองผวจ.ภูเก็ต อธิบดีและหัวหน้าส่วนราชการในศูนย์ประสานการปฏิบัติในการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล (ศรชล.)

ร่วมกันเดินทางไปสังเกตการณ์การฝึกช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมและบรรเทาภัยพิบัติของหมู่เรือฝึกช่วยเหลือและบรรเทาสาธารณภัย กองทัพเรือ 61 บนเรือหลวงอ่างทอง ซึ่งจอดลอยลำอยู่ในทะเลอันดามัน บริเวณตอนเหนือของเกาะภูเก็ต โดยกองอำนวยการฝึกกองทัพเรือประจำปี 2561 จะได้จัดให้มีการฝึกการช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมและการบรรเทาสาธารณภัย และการฝึกการปฏิบัติการร่วมของหน่วยงานต่าง ๆ ภายในศูนย์ประสานการปฏิบัติในการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล (ศรชล.) มีกำลังที่เข้าร่วมการฝึกประกอบด้วย เรือหลวงอ่างทอง  เรือหลวงนราธิวาส เรือหลวงหัวหิน เรือ ต.991 เรือจากหน่วยงานต่าง ๆ ใน ศรชล. อาทิ เรือตำรวจน้ำ 814เรือตรวจการณ์ประมง เรือตรวจการณ์ศุลกากร รวมถึงอากาศยานอีกจำนวนหนึ่ง ได้สมมุติสถานการณ์ว่ามีกลุ่มผู้ต้องสงสัยนำวัตถุต้องห้ามเข้ามาในประเทศไทยโดยลำเลียงมาทางเรือท่องเที่ยวขนาดใหญ่ โดยมีการประสานการปฏิบัติกับหน่วยงานต่าง ๆ ใน ศรชล. และชุดสหวิชาชีพ เพื่อสกัดกั้นและเข้าตรวจค้น ซึ่งได้กำหนดให้เกิดสถานการณ์ว่ากลุ่มผู้ต้องสงสัยได้มีการขัดขืนต่อสู้จนเกิดการปะทะกัน จนมีผู้ได้รับบาดเจ็บ ต้องมีการลำเลียงส่งกลับสายแพทย์ด้วยอากาศยานเป็นการเร่งด่วน. ขอบคุณข้อมูลบางส่วนและติดตามข้อมูลฉบับเต็มที่ dailynews