สธ.ตั้งเป้ากำจัดโรคมาลาเรียให้หมดในปี 2567

กระทรวงสาธารณสุขตั้งเป้า กำจัดโรคไข้มาลาเรียให้หมดจากประเทศไทยในปี 2567 ด้วย 5 มาตรการ พร้อมมอบใบประกาศนียบัตรรับรอง 35 จังหวัดปลอดโรคไข้มาลาเรีย คาดว่าดำเนินการแล้วเสร็จก่อนแผนที่กำหนดไว้ ที่อาคารชาเลนเจอร์ อิมแพค เมืองทองธานี นายแพทย์ธวัช สุนทราจารย์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงสาธารณสุข กล่าวภายหลังการเป็นประธานเปิดกิจกรรมรณรงค์ “World Malaria Day : Ready to beat malaria

ไทยพร้อม ร่วมแรงร่วมใจ กำจัดไข้มาลาเรีย” เนื่องในวันมาลาเรียโลก 25 เมษายน ว่า ประเทศไทยนับว่าประสบความสำเร็จเป็นอย่างมาก สามารถลดอัตราป่วยด้วยโรคมาลาเรียเหลือเพียง 0.21 ต่อพันประชากร และได้ปรับนโยบายจากการ “ควบคุมโรค” เป็นการ “กำจัดโรค” ตามเกณฑ์องค์การอนามัยโลก เพื่อให้ไทยปลอดจากโรคไข้มาลาเรียในปี 2567 และบรรลุแล้วเสร็จก่อนแผนการดำเนินงานที่กำหนดไว้ โดยมีนโยบายให้ทุกจังหวัดเร่งรัดการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์กำจัดโรคไข้มาลาเรียประเทศไทย พ.ศ. 2560 – 2569 เน้นการพัฒนาระบบเฝ้าระวังควบคุมโรค เร่งรัดการค้นหาผู้ป่วยทั้งที่แสดงอาการและไม่แสดงอาการ เฝ้าระวังควบคุมยุงที่เป็นพาหะนำโรค ส่งเสริมการป้องกันตัวเอง และเฝ้าระวังการเกิดเชื้อดื้อยา โดยกิจกรรมครั้งนี้ มีตัวแทนหน่วยงานภาครัฐและเอกชน จาก ทั่วประเทศ เข้าร่วมกว่า 400 คน ด้านนายแพทย์โอภาส การย์กวินพงศ์ รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข กล่าวว่า ประเทศไทยพบผู้ป่วยโรคไข้มาลาเรียลดลงจาก 150,000 ราย ในปี พ.ศ. 2543 เหลือ 14,667 ราย ในปี พ.ศ. 2560 หรือลดลงประมาณ ร้อยละ 90 และลดลงมากกว่าร้อยละ 15 เมื่อเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมา รวมทั้งพบพื้นที่แพร่เชื้อลดลงเหลือเพียง 183 อำเภอใน 42 จังหวัด กลุ่มบ้านแพร่เชื้อลดลงเหลือเพียง 2,147 กลุ่มบ้าน โดยพื้นที่แพร่เชื้อส่วนใหญ่เป็นบริเวณชายแดนติดกับประเทศเพื่อนบ้าน ในปี 2561 มีพื้นที่ปลอดการแพร่เชื้อได้รับการรับรองเป็นจังหวัดปลอดโรคมาลาเรีย ทั้งสิ้น 35 จังหวัด เป็นจังหวัดที่หยุดการแพร่เชื้อมาลาเรีย และสามารถกำจัดแหล่งแพร่เชื้อให้หมดไปจนไม่มีผู้ป่วยติดเชื้อในพื้นที่ ในปี 2561 พร้อมมอบใบประกาศนียบัตรรับรองจังหวัดดังกล่าว. ขอบคุณข้อมูลบางส่วนและติดตามข้อมูลฉบับเต็มที่ thaihealth